1.499,00

 1. Prawo do aktualizacji programu przez czas trwania licencji.
 2. Licencja wielostanowiskowa, roczna.
 3. Prawo do instalacji tylko w jednej lokalizacji (w jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa).
 4. Możliwość rozliczania wielu umów z różnych oddziałów NFZ w ramach jednego kontrahenta.
Kategoria:

Opis

GlobalMed przeznaczony jest do ewidencji wydanych przedmiotów z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne oraz obsługi rozliczeń z NFZ (generowanie komunikatów XML akceptowanych przez NFZ, import komunikatów zwrotnych, wydruk raportów statystycznych oraz dokumentów finansowych).

Powstały w 2007 roku i eksploatowany obecnie w ponad 1000 jednostkach.
System odpowiada rzeczywistym potrzebom świadczeniodawców w zakresie obsługi informatycznej rozliczeń z NFZ.

Wybrane możliwości programu:

 1. Kompleksowe rozliczanie kontraktów zawartych z NFZ wraz z wymianą dokumentów elektronicznych, z bieżącym monitorowaniem stanu realizacji, z wbudowanymi modułami tworzenia zestawień o zrealizowanych usługach.
 2. Import umów i aneksów z NFZ – pliki, udostępniane przez NFZ na Portalu Świadczeniodawcy w postaci XML (UMX), zawierają informację o zakontraktowanych i rozliczanych usługach opieki zdrowotnej, miejscach udzielania świadczeń, produktach handlowych, ich cenach oraz zakontraktowanych na każdy miesiąc obowiązywania umowy limitach świadczeń.
 3. Ergonomiczna obsługa bazy pacjentów – z podziałem na dane obligatoryjne (PESEL, nazwisko, imię, płeć, data urodzenia, oddział NFZ pacjenta) oraz opcjonalne (adres zamieszkania, numer telefonu).
 4. Rozliczanie tzw. „obcych” Oddziałów NFZ – rozliczanie świadczeniobiorców pochodzących z innych Oddziałów NFZ niż ten, z którym realizator zawarł umowę.
 5. Migracja danych – z programu Realizator (baza pacjentów i wprowadzone wnioski i karty) / KS-SWD (baza pacjentów) / KS-PPS (baza pacjentów).
 6. Obsługa kilku jednostek (podmiotów) w jednej instalacji programu, zgodnie z wykupioną licencją [opcja].
 7. Wprowadzanie danych w różnych lokalizacjach oraz wymiana danych pomiędzy filiami (instalacjami programu, w których wprowadzane są dane), a jednostką centralną, która gromadzi dane ze wszystkich filii i prowadzi rozliczenia [opcja].
 8. Sieciowość (jednoczesna praca na kilku stanowiskach) [opcja].

 

Okno realizacji karty wniosku

karta_realizacji_karty_wniosku

Lista wykonanych usług

Lista_wykonanych_uslug
Lista_wykonanych_uslug

Raporty statystyczne

Raporty_statystyczne
Raporty_statystyczne

Dopłaty

Licencje nieciągłe lub zawierane na okres mniejszy niż 12 miesięcy wymagają dopłat:

 • 6 miesięcy –> + 10% wartości licencji
 • 3 miesiące –> + 30% wartości licencji
 • 1 miesiąc –> + 50% wartości licencji

Rabaty

Licencje ciągłe zawierane na okres 12 miesięcy:

 • 2. rok współpracy –> – 5% wartości licencji
 • 3. rok współpracy –> – 10% wartości licencji
 • 4. rok współpracy i powyżej –> – 15% wartości licencji

Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.