ergonomiczna obsługa bazy pacjentów

z podziałem na dane obligatoryjne (PESEL, nazwisko, imię, płeć, data urodzenia, oddział NFZ pacjenta) oraz opcjonalne (adres zamieszkania, numer telefonu);