Kompleksowe rozliczanie kontraktów zawartych z NFZ

wraz z wymianą dokumentów elektronicznych, z bieżącym monitorowaniem stanu realizacji, z wbudowanymi modułami tworzenia zestawień o zrealizowanych usługach;