Obsługa kilku jednostek

(podmiotów) w jednej instalacji programu, zgodnie z wykupioną licencją [opcja].