rozliczanie tzw. „obcych” Oddziałów NFZ

rozliczanie świadczeniobiorców pochodzących z innych Oddziałów NFZ niż ten, z którym realizator zawarł umowę;