2018-01-08

Najnowsza aktualizacja systemu GlobalMED

 • Zmiany interfejsu użytkownika.
  Dodanie do okna głównego wstęgi z najczęściej wykorzystywanymi funkcjami programu.
 • Raporty statystyczne.
  Automatyzacja wyboru umowy przy generowaniu raportu statystycznego.
 • Słowniki.
  Zmiana adresu kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ.

2017-09-29

Najnowsza aktualizacja systemu GlobalMED

 • Analizy/Zestawienia.
  Dodanie zestawienie Realizacja usług – grupowanie.
 • Umożliwienie importu umów w wersji 3.7.

2017-07-27

Najnowsza aktualizacja systemu GlobalMED

 • Analizy/Zestawienia.
  Dodanie kolumn do zestawienia „Realizacja kart / wniosków”. Dodanie wyszukiwania wg Nazwiska lub PESEL.
 • Analizy/Zestawienia.
  Dodanie kolumny z jednostką zlecającą do zestawienia „Realizacja usług na miejsca wyk. – szczeg”.
  Dodanie filtra miejsca wykonania.
 • Karta usługi.
  Automatyczne wypełnienie okresu zaopatrzenia wg daty realizacji (zamiast wg „Daty zlecenia dok.”).

2017-04-18

 • Potwierdzenie wydania.
  Dodanie pola opisu modelu na wydruku potwierdzenia wydania.
 • Filtrowanie wykonanych usług.
  Filtrowanie bez konieczności klikania F5-Szukaj.

2017-03-02

Najnowsza aktualizacja systemu GlobalMED

 • Dostęp zdalny.
  Optymalizacja połączeń zdalnego dostępu.

2017-02-27

 • Uprawnienia dodatkowe.
  Dodanie kodu 47DN z opisem „świadczeniobiorca do 18 roku życia, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu” .
 • Zdalny serwis.
  Uproszczenie procesu nawiązywania połączeń zdalnych.

2017-01-09

 • Panel Klienta IT.Norcom.
  Umożliwienie wywołania strony Panelu Klienta, bezpośrednio z programu Global, bez konieczności logowania.
 • Zdalny serwis.
  Uproszczenie procesu nawiązywania połączeń zdalnych.

2016-11-16

 • Umowy.
  Umożliwienie importu umów w wersji 3.6.
 • Numer karty.
  Automatyczne uzupełnianie kresek w numerach kart.
 • Server Firebird.
  Uruchamianie usługi serwera baz danych przed uruchomieniem programu.

2016-09-08

 • Raport statystyczny.
  Poprawa mechanizmu generowania raportów statystycznych – poprawne kody usług.
 • Karta wykonania usługi.
  Korekta mechanizmu wyliczenia podsumowania.
 • Rejestr wykonanych usług.
  Zapobieganie ponownemu wysyłaniu do NFZ kart osób zmarłych. NFZ nie przyjmuje również komunikatów usunięcia takich kart.

 2016-06-14

 • Nowe opcje wyliczania kwoty refundacji.
  W oknie edycji karty dodano przycisk wskazujący, czy do wyliczania kwoty refundacji ma być brany pod uwagę limit ceny jednostkowej.
  Na przykład, dla pieluch (P.101) istnieje miesięczny limit ilości 60 szt. i limit wartości 90 zł (stąd limit ceny jednostkowej 1.50 zł).
  NFZ refunduje 70% kosztów do powyższych limitów. Przy zakupie 40 szt. pieluch po 2.00 zł sztuka wyliczenia kwoty refundacji w zależności od wyboru sposobu wyglądają następująco:
  1) z limitem ceny jednostkowej: (40 szt. * 1,50 zł) * 70% = 60,00 zł * 70% = 42,00 zł,
  2) bez limitu ceny jednostkowej: (40 szt. * 2,00 zł) * 70% = 80,00 zł * 70% = 56,00 zł.

 2016-06-09

 • Przyspieszenie działania programu.
  Optymalizacja bazy danych.
 • Nota elektroniczna.
  Dodanie podstawy zwolnienia z VAT do pliku noty elektronicznej.

2016-05-20

 • Wyliczanie kwoty refundacji.
  Poprawa mechanizmu wyliczania kwoty refundacji z uwzględnieniem limitów ilości i wartości.
 • Potwierdzenie wydania.
  Poprawa błędu raportu potwierdzenia wydania, występującego gdy w różnych miesiącach ten sam numer wniosku miał tę samą liczbę porządkową

2016-01-20

 • Korekty rachunków.
  Poprawa mechanizmu generowania plików rachunków dla korekt.

2016-01-15

 • Umowy.
  Umożliwienie wczytywania umów w wersji 3.5.
 • Rachunki.
  Umożliwienie wystawienia i eksportu rachunków, not oraz faktur rozliczających dopłaty do wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.
 • Lista wykonanych usług.
  Dodanie możliwości filtrowania listy usług według zakresu liczb porządkowych.
 • Lista wykonanych usług.
  Dodanie możliwości filtrowania listy usług według zakresu liczb porządkowych.